X
10 december 2018

Werkgebied stabiliseren

Op dit hoogspanningstraject worden meer kabels aan de masten gemonteerd, waardoor de constructie verzwaard moet worden. Debru legt in dit project de bouwwegen aan. Debru...

Lees meer
29 november 2018

Aanleg bouwwegen in Noord-Duitsland

De Mecalac is volop in gebruik om de tijdelijke bouwwegen te plaatsen. We zijn aan de slag in Noord-Duitsland met het onderhoud van een hoogspanningstraject....

Lees meer
15 november 2018

Bereikbaar maken via het water

Mooi historisch decor, mooie uitdaging in bereikbaarheid! Met pontons heeft het team van Debru onlangs een werklocatie bereikbaar gemaakt voor onderhoud en schilderwerk. Vanaf het...

Lees meer
4 oktober 2018

Binnen naar buiten #werkplekbezoek

Planner / werkvoorbereider Rolf bezocht onlangs een werklocatie in Meeden. Een inzet die alles in zich heeft waar Debru regie op voert: de werklocaties bereikbaar...

Lees meer

Engineering en Planning: twee voorbeelden

In een bereikbaarheidsplan maakt Debru een afweging tussen alle scenario’s die mogelijk zijn om een werkplek op hoogte bereikbaar te maken. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van materieel, overige benodigde materialen omwille van verkeer en veiligheid en eventueel aanvullend veiligheidskundig advies zoals een TRA (Taak Risico Analyse). Wanneer de situatie erom vraagt, wordt een engineer ingezet uit het Debru Projects team: hij calculeert zaken zoals gronddruk of stempeldruk, de ideale toegangswegen - rekening houdend met ondergrond en logistiek op de werklocaties - en het benodigde materieel als het gaat om de inzet van kranen.
 

Volledig inzicht, complete coördinatie

Het resultaat van een bereikbaarheidsplan is dat de opdrachtgever precies weet wat de beste methode is, welke investeringen nodig zijn en wat de beoogde planning voor het project is. Alle betrokken partijen zijn bovendien optimaal voorbereid omdat de werkvoorbereiding zeer uitgebreid is berekend en wordt gecommuniceerd. Ook de projectcoördinatie op locatie wordt gedaan binnen het Debru Projects team wanneer gewenst, waarbij de coördinatie wordt verzorgd voor het complete project inclusief subcontractors en leveranciers.

Dirk, engineer van Debru, geeft met een tweetal voorbeelden inzicht in de Debru-aanpak. Hij focust daarbij altijd op de werkvoorbereiding van de opdrachtgever en de werklocatie. Daarbij zijn zaken als toegangswegen (mogelijke belasting, breedte, hoogte van toegang) en de bodem van de locatie van belang; je weet dat er zwaar materieel zoals een kraan of vrachtwagenhoogwerker moet komen. Daarbij wordt altijd meegedacht over een planning; bijvoorbeeld over het transport van rijplaten, verkeersmaatregelen en vergunningen. Elementen van deze aanpak komen terug in onderstaande praktijkvoorbeelden.  
 

Berekenen gronddruk voor onderkelderde vloer

In een project voor het Waternet-gebouw te Amsterdam, werd de stempeldruk uitgebreid berekend om de veiligheid zeker te stellen. De werkplek op hoogte moest bereikbaar gemaakt worden vanaf een oppervlak met onderkelderde vloer. De hele vloer was geschikt voor de verkeersklasse, maar de gronddruk onder stempels is vanuit veiligheidsoverwegingen helemaal doorgerekend. “Je weet vanuit de aanduiding van de toegestane verkeersklasse wat toelaatbaar is, en dan ga je met software simuleren wat er gebeurt met het stempelen van de hoogwerker. Daarmee bereken je de gewenste gronddruk. Er is daarbij uitgegaan van de maximale stempeldruk voor uiterste veiligheid. Met KIWA is voor de volledigheid overlegd over bedrijfsvloerplaten van constructief beton. Ook daarmee stelden we zeker dat het kon.”  
 

Projectplanning verwijderen hoogspanningsmasten

Voor een project voor het verwijderen van een hoogspanningstracé te Ibbenburen, Duitsland, wordt de complete organisatie door het Debru Projects team gedaan. De opdracht is om een aanpak te ontwikkelen voor het compleet verwijderen van het tracé. Hier zijn scenario’s op bedacht. Het inzetten van een hoogwerker is daarbij overigens niet automatisch een optie; de focus ligt op optimale uitvoering van de demontage.

Het plan bestaat uit blokken van drie weken waarin telkens een mast wordt verwijderd. Per planningssegment worden tijdelijke bouwwegen aangelegd waarmee elke hoogspanningsmast toegankelijk gemaakt wordt. Daarbij kiest Debru, gezien de ondergrond, in plaats van stalen rijplaten voor composiet van Durabase. Deze innovatieve rijplaten verdelen de gronddruk beter en kun je aan elkaar koppelen waardoor de weg stabiel blijft op een heuvelachtig terrein met kleigrond.

“Bijzonder element in dit project zijn de twee masten die niet anders bereikbaar gemaakt kunnen worden dan via een spoorweg. Er werd om de ondergrond in kaart te brengen een rapportage over de bodemgesteldheid opgemaakt met een uitgebreide berekening van de stempeldruk. Door de helling van de ondergrond zijn de masten op geen andere manier bereikbaar dan via het spoor. Debru regelt hierbij alles; afstemming met de spoorwegbeheerder en alle overige instanties. De kraan wordt vanaf het spoor opgesteld en daarbij moet de bovenleiding tijdelijk weg. De uitdaging is dat de operatie van de twee masten één weekend (non stop werken: van vrijdag 17 uur tot zondagavond uur) duurt. Maandag om 5.00 uur rijdt de eerste trein weer. Het hele weekend is een Debru ploeg aanwezig voor de coördinatie.”  


Wat is uw mening over onze werkwijze?   

Ideeën hoe Debru u nog beter van dienst kan zijn met engineering, werkvoorbereiding of projectmanagement? Wij waarderen uw bijdrage op www.debru.nl/voorstel

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!