X
23 februari 2018

Hoogwerkermachinist bij Debru

Debru is op zoek naar nieuwe gemotiveerde hoogwerkermachinisten binnen ons team. Maar eerst… wat zoek jij eigenlijk in een baan? Het gesprek staat centraal; het...

Lees meer
10 december 2018

Werkgebied stabiliseren

Op dit hoogspanningstraject worden meer kabels aan de masten gemonteerd, waardoor de constructie verzwaard moet worden. Debru legt in dit project de bouwwegen aan. Debru...

Lees meer
29 november 2018

Aanleg bouwwegen in Noord-Duitsland

De Mecalac is volop in gebruik om de tijdelijke bouwwegen te plaatsen. We zijn aan de slag in Noord-Duitsland met het onderhoud van een hoogspanningstraject....

Lees meer
15 november 2018

Bereikbaar maken via het water

Mooi historisch decor, mooie uitdaging in bereikbaarheid! Met pontons heeft het team van Debru onlangs een werklocatie bereikbaar gemaakt voor onderhoud en schilderwerk. Vanaf het...

Lees meer

Veiligheid voor medewerker en omgeving: de tilhulp

Debru Hoogwerk B.V. staat voor het veilig en kostenefficiënt bereikbaar maken van werklocaties. Vaak worden in deze situaties naast personen ook materialen verticaal getransporteerd. Debru ontwikkelde voor een efficiënt en ergonomisch verantwoorde werkwijze de tilhulp. Een innovatie, dus is niet automatisch jarenlang bewijs van veiligheid voor handen. Door engineering, uitvoerige testen én nauwe monitoring door onze veiligheidskundige is echter alles in het werk gesteld om de kwaliteit te toetsen en garanderen. De eerste pilotfase die in 2016 werd ingezet, blijkt bijzonder geslaagd te zijn. Zowel de machinisten als de klanten zijn erg tevreden over de nieuwe techniek.
 

Aanleiding om te innoveren: veiligheid en gezondheid op de werklocatie

Veiligheidskundige Kristian vertelt: “In de oude situatie werden materialen, bijvoorbeeld antennes, met de hand door twee of drie personen  over de rand van de werkbak getild. Het zijn vaak redelijk zware lasten die in een ongunstige werkhouding worden verplaatst. Daarbij is het risico op het vallen van materialen een stuk groter, dan in situaties waar men nu de tilhulp gebruikt. Met gebruik van de tilhulp is er geen sprake meer van zware fysieke belasting door gewicht/werkhouding. Dit past prima in de criteria die we stellen aan de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen op werklocaties.”
 

Implementeren van een innovatie: toetsen tot in detail

Na uitgebreid onderzoek - door machinefabriek, hoogwerkerfabrikanten en het technische team van Debru - zijn diverse pilots uitgevoerd met zowel klanten als leveranciers. De tilhulp, die ontwikkeld is voor eigen gebruik op Debru hoogwerkers, is inmiddels geïnstalleerd op alle hoogwerkers. We krijgen daarbij vanzelfsprekend kritische vragen van onze opdrachtgevers. Daar zijn we blij mee! Er is niks mis met een kritische blik omdat deze kan leiden tot nog meer verbeteringen. Onze veiligheidskundige Kristan over zijn bevindingen: “De methode en materialen zijn voor gebruik zeer uitgebreid getest. De tests zijn door externe bureaus uitgevoerd op de tilhulp als afzonderlijke tool, en ook op de combinatie tussen tilhulp en hoogwerker.”  
 

Bewijs uit de praktijk: de tilhulp blijkt een verbetering

“De tilhulp wordt gebruikt om onderdelen veilig en eenvoudig van de stelling naar de hoogwerkerbak te transporteren. De hoogwerkerbak wordt hierna op de juiste werkhoogte zo dicht mogelijk aan het object gepositioneerd; daar waar het onderdeel bevestigd moet worden. Hier kunnen we vanuit de werkbak het te plaatsen object veilig monteren. Mits de materialen goed worden bevestigd, is de kans op losraken en vallen beduidend kleiner.

Elke machinist krijgt vooraf een uitgebreide instructie met betrekking tot de tilhulp. Hierin worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van de tilhulp duidelijk gemaakt, en worden machinisten geïnstrueerd over een juiste en veilige wijze van gebruik van de tilhulp. Qua veiligheid van onze medewerkers, de klant én de omgeving waarin gewerkt wordt is de tilhulp dus een grote stap vooruit.”
 

Meer informatie of eigen ideeën?

Download de infosheet van de tilhulp of neem voor meer informatie over de tilhulp of een scherpe blik op uw vraagstuk in bereikbaarheid contact op met één van onze adviseurs.

Ideeën hoe Debru u nog beter van dienst kan zijn? Wij waarderen uw bijdrage op www.debru.nl/voorstel  

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!