X
4 juni 2019

Kwaliteit en veiligheid staan bij Debru voorop. Deze twee kernpunten voeren we door in de hele organisatie. Zo vinden we het belangrijk dat het personeel...

Lees meer
4 juni 2019

Met mijn 16 jaar ben ik de jongste medewerker van Debru. Ik ben begonnen met op de zaterdagen de auto’s te wassen. Nu help ik...

Lees meer
28 mei 2019

Bij Debru hebben we een hoog ambitieniveau. Veiligheid gaat bij ons echt voor alles, daar doen we geen concessies aan. De medewerkers gaan altijd goed...

Lees meer
28 mei 2019

Vanuit onze rol van de financiële administratie denken we mee over interne processen; hoe we die efficiënter kunnen inrichten. Zoals het gebruiksgemak van de werkbonnen...

Lees meer

Veiligheidsbewustzijn in de petrochemie: alert zijn op risico’s & weten wat te doen

Waar meer dan in de petrochemie is veiligheid onderdeel van de dagelijkse routine. Hoewel… routine: in geen geval mag ‘veilig gedrag’ een gewoonte worden. De kracht van veiligheid is juist het alert zijn op mogelijke risico’s. En bovendien: àls een gevaarlijke situatie zich voor doet, dat de medewerkers weten hoe zij moeten handelen.

Binnen Debru Hoogwerk – wij voldoen aan de VCA-P certificering – is veiligheid onderdeel van onze cultuur. We trainen, delen kennis én werken volgens de basisprincipes LMRA en wanneer wenselijk een TRA. Onze veiligheidskundige voert daarbij werkplekinspecties uit en samen met de machinist benoemen we wanneer nodig verbeterpunten. De veiligheidskundige is overigens altijd van de partij, op de achtergrond en soms op de voorgrond. Dit artikel vragen we hem naar zijn werk in projecten die Debru uitvoert in de petrochemie.  

Wat maakt bedrijven in de petrochemie bijzonder om voor te werken?

De petrochemische industrie staat bekend om complexe productieprocessen en kennen daardoor vaak specifieke risico’s. De petrochemische industrie behoort dan ook niet voor niets tot de sectoren met de strengste veiligheidsvoorschriften. Voor een veiligheidskundige dus een interessant werkveld.
 

Wat zijn de risico’s m.b.t. het werk de petrochemie?

Mensen die werken in de petrochemische industrie komen veelal in aanraking met gevaarlijke, brandbare en/of giftige stoffen. Bij veel van hun werkzaamheden kunnen ze worden blootgesteld aan verhoogde risico’s,  of bestaat er een verhoogde kans op brand en/of explosies. Hier moet je als veiligheidskundige dus rekening mee houden in de werkvoorbereiding, zoals een taak-risico-analyse (TRA).
 

Kun je een voorbeeld geven van een TRA?  

Meer in het bijzonder dan over veiligheidsmaatregelen die je binnen de petrochemie in een TRA opneemt. Wanneer het gaat om electrocutie werk je dit zo uit:

 • Risico: elektrocutie gevaar door aanraken of overslag of door statische oplading.
 • Gevolg: lichamelijk letsel
 • Risicoscore: groot
 • Voorbeeld beheersmaatregelen:  sleepketting aan voertuig en op de grond, aardleiding laten aansluiten op hoogwerker en laten testen.
 • Risicoscore: gemiddeld (acceptabel) 

Of, een ander voorbeeld, als het gaat om ondergrondse leidingen, putten of kabels:

 • Risico: Ondergrondse leidingen of putten of kabels
 • Gevolg: beschadigen of lekschade, ontsnapping gassen of (vloei) stoffen/ veroorzaken storingen
 • Risicoscore: groot
 • Voorbeeld beheersmaatregelen: vooraf check leidingen onder de werkplek. Stempeldruk verlagen door extra grote stempelschotten. Bij twijfel werkzaamheden niet aanvangen of per direct staken en melden bij de leidinggevende.  
   

Waar houd je als veiligheidskundige nog meer rekening mee?

Het uitvoeren van opdrachten op locaties van petrochemische bedrijven kan dus grote risico’s met zich meebrengen voor medewerkers van Debru Hoogwerk BV, medewerkers van onze opdrachtgever en voor de omgeving. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de veiligheidskundige van Debru Hoogwerk BV. Door vóór aanvang van de werkzaamheden de risico’s zorgvuldig in kaart te brengen, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, en op basis daarvan de benodigde preventieve voorzieningen te treffen en maatregelen te nemen, werken we zo veilig mogelijk! In een Taak-Risico-Analyse (TRA) brengen we de volgende zaken in kaart:

 • Wat zou een mogelijk gevaar kunnen zijn in de werkzaamheden?
 • Welke risico’s levert dat gevaar op?
 • Wat zouden mogelijke gevolgen kunnen zijn?
 • Wat is de risicoscore zonder dat er maatregelen genomen worden?
 • Welke beheersmaatregelen kunnen er genomen worden m.b.t. bronbestrijding, collectieve of individuele maatregelen of persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Wat is de risicoscore nadat dat er maatregelen genomen worden?
   

De gouden regel van veiligheid?

Dagelijks verbeteren wij, samen met onze opdrachtgevers, onze oplossingen om steeds het beste antwoord te bieden aan de veranderende risico’s en uitdagingen in een sector die continu vraagt om een scherpe blik op veiligheid! Daarom is de dialoog, het gesprek, de gouden regel van veiligheid.

 

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!