X
24 september 2020

Welkom Marco

Vorige week vertelde Rebecca hoe zij samen met Debru haar C-rijbewijs heeft behaald. Deze week is het de beurt aan collega-hoogwerkermachinist Marco! Marco vertelt enthousiast:...

Lees meer
11 september 2020

Samen in ontwikkeling

Rebecca en Marco zijn sinds een aantal maanden in dienst als hoogwerkermachinisten bij Debru. Zij hebben in samenwerking met Debru bij Folkers rijschool hun C-rijbewijs...

Lees meer
26 februari 2020

Pracht en praal(wagens) in beeld tijdens carnavalsoptocht

Op 22 februari heeft Debru een steentje bijgedragen aan het filmen van de carnavalsoptocht van C.V. De Kloosterwiekers in Ter Apel. Dankzij onze hoogwerker kon...

Lees meer
31 januari 2020

Debru bij Open Dag Noorderpoort College Stadskanaal

Vrijdag 24 januari waren Jacco en Rolf aanwezig bij de Open Dag van het Noorderpoort College in Stadskanaal. Met een opgestelde hoogwerker en een stand...

Lees meer

Veiligheidsbewustzijn in de petrochemie: alert zijn op risico’s & weten wat te doen

Waar meer dan in de petrochemie is veiligheid onderdeel van de dagelijkse routine. Hoewel… routine: in geen geval mag ‘veilig gedrag’ een gewoonte worden. De kracht van veiligheid is juist het alert zijn op mogelijke risico’s. En bovendien: àls een gevaarlijke situatie zich voor doet, dat de medewerkers weten hoe zij moeten handelen.

Binnen Debru Hoogwerk – wij voldoen aan de VCA-P certificering – is veiligheid onderdeel van onze cultuur. We trainen, delen kennis én werken volgens de basisprincipes LMRA en wanneer wenselijk een TRA. Onze veiligheidskundige voert daarbij werkplekinspecties uit en samen met de machinist benoemen we wanneer nodig verbeterpunten. De veiligheidskundige is overigens altijd van de partij, op de achtergrond en soms op de voorgrond. Dit artikel vragen we hem naar zijn werk in projecten die Debru uitvoert in de petrochemie.  

Wat maakt bedrijven in de petrochemie bijzonder om voor te werken?

De petrochemische industrie staat bekend om complexe productieprocessen en kennen daardoor vaak specifieke risico’s. De petrochemische industrie behoort dan ook niet voor niets tot de sectoren met de strengste veiligheidsvoorschriften. Voor een veiligheidskundige dus een interessant werkveld.
 

Wat zijn de risico’s m.b.t. het werk de petrochemie?

Mensen die werken in de petrochemische industrie komen veelal in aanraking met gevaarlijke, brandbare en/of giftige stoffen. Bij veel van hun werkzaamheden kunnen ze worden blootgesteld aan verhoogde risico’s,  of bestaat er een verhoogde kans op brand en/of explosies. Hier moet je als veiligheidskundige dus rekening mee houden in de werkvoorbereiding, zoals een taak-risico-analyse (TRA).
 

Kun je een voorbeeld geven van een TRA?  

Meer in het bijzonder dan over veiligheidsmaatregelen die je binnen de petrochemie in een TRA opneemt. Wanneer het gaat om electrocutie werk je dit zo uit:

 • Risico: elektrocutie gevaar door aanraken of overslag of door statische oplading.
 • Gevolg: lichamelijk letsel
 • Risicoscore: groot
 • Voorbeeld beheersmaatregelen:  sleepketting aan voertuig en op de grond, aardleiding laten aansluiten op hoogwerker en laten testen.
 • Risicoscore: gemiddeld (acceptabel) 

Of, een ander voorbeeld, als het gaat om ondergrondse leidingen, putten of kabels:

 • Risico: Ondergrondse leidingen of putten of kabels
 • Gevolg: beschadigen of lekschade, ontsnapping gassen of (vloei) stoffen/ veroorzaken storingen
 • Risicoscore: groot
 • Voorbeeld beheersmaatregelen: vooraf check leidingen onder de werkplek. Stempeldruk verlagen door extra grote stempelschotten. Bij twijfel werkzaamheden niet aanvangen of per direct staken en melden bij de leidinggevende.  
   

Waar houd je als veiligheidskundige nog meer rekening mee?

Het uitvoeren van opdrachten op locaties van petrochemische bedrijven kan dus grote risico’s met zich meebrengen voor medewerkers van Debru Hoogwerk BV, medewerkers van onze opdrachtgever en voor de omgeving. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de veiligheidskundige van Debru Hoogwerk BV. Door vóór aanvang van de werkzaamheden de risico’s zorgvuldig in kaart te brengen, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, en op basis daarvan de benodigde preventieve voorzieningen te treffen en maatregelen te nemen, werken we zo veilig mogelijk! In een Taak-Risico-Analyse (TRA) brengen we de volgende zaken in kaart:

 • Wat zou een mogelijk gevaar kunnen zijn in de werkzaamheden?
 • Welke risico’s levert dat gevaar op?
 • Wat zouden mogelijke gevolgen kunnen zijn?
 • Wat is de risicoscore zonder dat er maatregelen genomen worden?
 • Welke beheersmaatregelen kunnen er genomen worden m.b.t. bronbestrijding, collectieve of individuele maatregelen of persoonlijke beschermingsmiddelen?
 • Wat is de risicoscore nadat dat er maatregelen genomen worden?
   

De gouden regel van veiligheid?

Dagelijks verbeteren wij, samen met onze opdrachtgevers, onze oplossingen om steeds het beste antwoord te bieden aan de veranderende risico’s en uitdagingen in een sector die continu vraagt om een scherpe blik op veiligheid! Daarom is de dialoog, het gesprek, de gouden regel van veiligheid.

 

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!