X
10 november 2017

Teamwork: win-win

Debru Hoogwerk heeft onlangs montagelocaties op de hoogspanningsverbinding 380kV Lelystad – Ens bereikbaar gemaakt voor opdrachtgever TenneT. Doel was het plaatsen van zogenoemde Ampacimons. Voorafgaande...

Lees meer
13 november 2017

Vacature: planner/werkvoorbereider

Debru heeft op de binnendienst een vacature voor een planner/werkvoorbereider. We zoeken een proactief denkend organisatietalent. Daarmee levert hij of zij altijd een oplossing voor...

Lees meer
26 oktober 2017

Veiligheidsbewustzijn in de petrochemie: alert zijn op risico’s & weten wat te doen

Waar meer dan in de petrochemie is veiligheid onderdeel van de dagelijkse routine. Hoewel… routine: in geen geval mag ‘veilig gedrag’ een gewoonte worden. De...

Lees meer
19 oktober 2017

Muurtje, lantaarnpalen, bomen en een monument

Rudy heeft vogelwering aangebracht op drie kanten van een kerkgebouw. Elementen in de werkomgeving - een muurtje, lantaarnpalen, bomen en uiteraard de monumentale kerk –...

Lees meer

Kritiek houd je scherp

Onlangs is de jaarlijkse audit bij Debru afgenomen. Een goed moment om vanuit ‘buiten’ een objectieve kijk op onze processen te krijgen. De audit werd verzorgd door TüV Nederland. Lead auditor was Michael van Rotterdam. In onderstaand interview geeft Michael van Rotterdam zijn visie op de audit. In een ander artikel onze veiligheidskundige over zijn perspectief op de audits. 
 

Hoe verloopt, in het algemeen, een audit?
Elke audit heeft altijd een duidelijke ‘kop’ en ‘staart’. De start van de audit is de openingsbijeenkomst waarin je een goed beeld probeert te krijgen van de organisatie en de ontwikkelingen in en rondom de organisatie in het afgelopen jaar. Alleen op basis van een goed inzicht in de actuele zaken die spelen in de organisatie kun je een goede audit afnemen. Je begint met een goed overleg, om elkaar te leren kennen. Voor Debru is het, net als bij andere bedrijven, een spannende dag. Het is echt aftasten.

Na de openingsbijeenkomst start het daadwerkelijk beoordelen van de bedrijfsprocessen op conformiteit met de normen, in het geval van Debru VCA en ISO 9001. Hiertoe worden diverse mensen op verschillende afdelingen in de organisatie geïnterviewd. Mede op basis van de bedrijfsdocumentatie die de klant zelf heeft opgesteld. De audit eindigt met een eindbijeenkomst waarin de resultaten van onze beoordeling worden teruggekoppeld. Bij een positief resultaat volgt verlening of verlenging van het certificaat.
 

Hoe verliep de audit bij Debru?
Eigenlijk verloopt het bijna vanzelf. Binnen de audit kon Debru zich op hun manier presenteren. Daaruit is een goed resultaat gekomen. De diepgang zoeken is bij zo’n audit belangrijk. We mogen kritisch zijn, dat is onze rol. En die uitdaging willen ze bij Debru ook hebben. Ze willen niet alleen ‘gewoon’ voldoen aan de norm, maar ze willen daar bovenuit stijgen. Dat is het leuke aan deze organisatie. Ze zetten hun product ook op zo’n wijze in de markt.

Ter ondersteuning van haar kwaliteitssysteem werkt Debru t met ISO2handle. Het is niet echt nieuw als methode om te digitaliseren, maar waar het om gaat is de invulling. Bij Debru werkt veiligheidskundige Kristian Scheven. Daarin hebben ze een goed objectieve veiligheidskundige; hij vult deze software. De directie kijkt hier ook naar. Dat is tekenend voor Debru. Ze hadden in de ISO normering als één van de eerste de 2015-norm. Dat was toen de nieuwste norm op de markt die vraagt om veel directiebetrokkenheid. Die is bij Debru top geregeld.
 

Wat is opvallend geweest?
Ik rij het hele land door, en bezoek ook firma’s in België en Duitsland. Dan rij je naar Ter Apel en kom je uitgerekend daar een bedrijf als Debru tegen. Je stapt er naar binnen en ze hebben een volwassen kijk op hun bedrijfsvoering. Alles is bovendien open, transparant. Dat geeft een goed gevoel, je krijgt zo echt inzicht. Tijdens de audit heb je met iedereen contact; met planners en andere medewerkers. Ook zijn we naar twee projectlocaties geweest. Op dat moment werd er natuurlijk ook gewerkt en kun je met machinisten praten. Zo krijgen we een compleet inzicht in hoe ze werken. Je probeert tijdens de audit bijvoorbeeld de vormen van communicatie te ontdekken. Bijvoorbeeld de opstelfoto’s die structureel gedeeld worden met de planners maar ook onderling, inclusief tips. Dat proces is eenvoudig geregeld, maar wordt goed ingezet.
 

Wat zijn de uitdagingen voor Debru?
Het grootste punt van kritiek is vooral dat Debru de kwaliteit hoog wil neerzetten. Maar in hun proces zetten ze ook onderaannemers in. Van die onderaannemers verwachten ze dus ook hetzelfde. Die zijn ook onderdeel van het proces, van hun kwaliteit. Daar moet aandacht voor zijn, om zo de kwaliteit die ze willen ook daar te garanderen.
 

Wat is de impact, het voordeel van een audit?
Een onafhankelijke uitspraak van iemand buiten de organisatie of je als organisatie voldoet aan (internationale) normen op bijvoorbeeld het gebied van veiligheid of kwaliteit. Het bijbehorende certificaat kan je als organisatie gebruiken in je communicatie naar je eigen klanten. Maar de waarde van certificeren en auditen zit ook juist in kracht van het constateren. Met wat we constateren maken we bedrijven alert. Iedere keer, elk jaar, houden we een spiegel voor je neus waar je als organisatie kan staan en waar eventueel je zwakke en sterke punten liggen. Dat is een goed pad om jezelf verder te ontwikkelen. Een audit is dus ook een kans om te verbeteren. Goede punten noemen, maar ook de zwakke punten.
 

In een andere update over de ISO en VCA certificeringen van Debru komt ook Kristian Scheven (veiligheidskundige) aan het woord.

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!