X
24 september 2020

Welkom Marco

Vorige week vertelde Rebecca hoe zij samen met Debru haar C-rijbewijs heeft behaald. Deze week is het de beurt aan collega-hoogwerkermachinist Marco! Marco vertelt enthousiast:...

Lees meer
11 september 2020

Samen in ontwikkeling

Rebecca en Marco zijn sinds een aantal maanden in dienst als hoogwerkermachinisten bij Debru. Zij hebben in samenwerking met Debru bij Folkers rijschool hun C-rijbewijs...

Lees meer
26 februari 2020

Pracht en praal(wagens) in beeld tijdens carnavalsoptocht

Op 22 februari heeft Debru een steentje bijgedragen aan het filmen van de carnavalsoptocht van C.V. De Kloosterwiekers in Ter Apel. Dankzij onze hoogwerker kon...

Lees meer
31 januari 2020

Debru bij Open Dag Noorderpoort College Stadskanaal

Vrijdag 24 januari waren Jacco en Rolf aanwezig bij de Open Dag van het Noorderpoort College in Stadskanaal. Met een opgestelde hoogwerker en een stand...

Lees meer

ISO en VCA audits: intern over extern en andersom

Debru Hoogwerk is al jaren gecertificeerd: ISO 9001 en VCA één en twee sterren, maar ook de hoogste categorie: VCA-P. Dit laat zien dat Debru Hoogwerk ook capabel is voor het werk binnen werkvelden waar veiligheid op het hoogste niveau de maatstaf is, zoals de petrochemie. De audits zijn afgelopen maand weer afgenomen en we nemen je in dit artikel mee in de belevenissen van Debru Hoogwerk. Allereerst onze veiligheidskundige, in een volgend artikel geeft de TüV-auditor zijn visie op de audit en Debru. 

Als veiligheidskundige binnen Debru is Kristian verantwoordelijk voor de bewaking (en borging) van de geleverde kwaliteit en de veiligheid van uitgevoerde werkzaamheden. Afgelopen maand stond in het teken van de jaarlijkse audit die bij Debru wordt uitgevoerd in het kader van de VCA en ISO certificering. Een goede aanleiding om Kristian te vragen over zijn rol binnen dit proces.
 

Kristian, wat doe jij om de audits voor te bereiden?
De werkzaamheden die ik voor optimale processen verricht zijn heel divers. Altijd - niet alleen in het kader van de audits - hou ik me bezig met: 

 • Het adviseren van de directie van Debru m.b.t. kwaliteit- en veiligheidsborging, en verbeterpunten;
 • Het uitvoeren van werkplekbeoordelingen;
 • Het opstellen van taakrisicoanalyses (TRA’s);
 • Het opstellen van veiligheids- & gezondheidsplannen (V&G-plannen)
 • Het opzetten en voorbereiden van trainingen/cursussen;
 • Het maken van risicobeoordelingen voor specifieke functies of arbeidsmiddelen.
   

Welke rol speelt ISO en VCA in jouw dagelijkse werk?
Gecertificeerd zijn conform ISO 9001:2015 en VCA Petrochemie houdt in dat dit terugkomt in het dagelijkse werk van elke medewerker, bewust of zelfs onbewust. In je kwaliteitsborgingsysteem (ISO 9001:2015) leg je vast hoe je omgaat met het borgen en verbeteren van de geleverde kwaliteit van je product en/of dienst. In je veiligheidsborgingssyteem (VCA Petrochemie) wordt beschreven hoe er binnen je organisatie wordt omgegaan met veiligheid en het voorkomen van onveilige situaties en ongevallen.

De beide certificeringen hebben alleen (meer)waarde als de hele organisatie hier doorlopend actief mee bezig is. Het verschil zit hem erin dat je de certificaten haalt omdat je gecertificeerd MOET zijn om bijvoorbeeld opdrachtgevers binnen te halen, of dat je gecertificeerd WILT zijn omdat je veel waarde hecht aan dagelijkse aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Dat laatste is zeker bij Debru van toepassing. Tijdens de audit bleek zelfs dat Debru op bepaalde punten dusdanige ontwikkelingen heeft doorgemaakt waarbij merkbaar was dat de norm inmiddels gedateerd is.
 

Je maakt gebruik van ISO2handle; die digitaliseringsslag, hoe is die in z’n werk gegaan? Was dit een langzame overhang of in één keer de ambitie om alles over te zetten (hoe ging dit?)
De overgang van de papieren wereld naar de digitale wereld is geleidelijk ingevoerd. In het oude kwaliteits- en veiligheidshandboek waren zowel de ISO- als de VCA-norm nauw in elkaar verweven, en was er veel (logische) overlap. Iso2Handle werkt daarentegen letterlijk aan de hand van de normstappen zoals deze in de normen staan beschreven, en kent een ‘harde’ scheiding tussen de normen. Het was dus zaak de inhoud van het oude boek dusdanig te filteren, dat de bruikbare informatie in Iso2Handle op de juiste plaats terecht kwam. Samen met input van alle collega’s is er een eigentijds en compleet (en dus digitaal!) handboek neergezet.
 

Het kennisniveau is hoog binnen Debru; wat doe jij binnen dat kader, hoe zorg jij voor het waarborgen / vergroten van de aanwezige kennis?
Debru leert elke dag. De aanwezig kennis wordt op meerdere manieren geborgd en overgedragen.

 • Tijdens het inwerktraject van medewerkers;
 • Opslag van informatie/data op de server;
 • Informatie op intranet (machinistenhandboek!)
 • Delen van relevante informatie via de ‘Wij zijn DEBRU!’-app en de nieuwsbrieven;
 • Via diverse trainingen/cursussen.
   

Wat is volgens jou de waarde van de audit?
Een audit is een waardevol meetmoment. Een externe auditor, die geen last heeft van voorkeuren, bedrijfsblindheid, etc. beoordeelt of je organisatie ook daadwerkelijk werkt zoals je hebt vastgelegd in je kwaliteits- en veiligheidsborgingssystemen. Opmerkingen welke tijdens een audit worden gemaakt worden dan ook niet gezien als problemen of fouten, maar als kansen en verbetervoorstellen.
 

Welke relatie heb je met zo’n auditor; hoe verloopt dit contact?
De auditor voert een toetsing uit op zowel de digitale handboeken, als het verloop van de werkzaamheden in de praktijk. Om eventuele vragen te beantwoorden ben ik alle drie auditdagen aanwezig geweest. Ik heb me open en kwetsbaar opgesteld tijdens de gesprekken. Eventuele leermomenten en verbeterpunten voor Debru (en zeker mijzelf) waren zo goed bespreekbaar. De auditor was pragmatisch en opbouwend kritisch. Mede door deze factoren was het contact prettig te noemen.
 

 

Lees ook de update van TüV-auditor Michael van Rotterdam

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!