X
4 juni 2019

Kwaliteit en veiligheid staan bij Debru voorop. Deze twee kernpunten voeren we door in de hele organisatie. Zo vinden we het belangrijk dat het personeel...

Lees meer
4 juni 2019

Met mijn 16 jaar ben ik de jongste medewerker van Debru. Ik ben begonnen met op de zaterdagen de auto’s te wassen. Nu help ik...

Lees meer
28 mei 2019

Bij Debru hebben we een hoog ambitieniveau. Veiligheid gaat bij ons echt voor alles, daar doen we geen concessies aan. De medewerkers gaan altijd goed...

Lees meer
28 mei 2019

Vanuit onze rol van de financiële administratie denken we mee over interne processen; hoe we die efficiënter kunnen inrichten. Zoals het gebruiksgemak van de werkbonnen...

Lees meer

Bereikbaarheid per spoor

Spoorweg maakt werklocatie bereikbaar 

Een bijzonder element in een project dat Debru Projects onlangs voor Omexom Hochspannung GmbH uitvoerde in het Westen van Duitsland was de demontage van twee hoogspanningsmasten die gepositioneerd waren op, moeilijk bereikbaar, heuvelachtig terrein. Door de positie van de masten op een steile helling, bleken de twee masten binnen het te verwijderen tracé niet anders te bereiken dan via de naastgelegen spoorweg.

Optimale voorbereiding

Om het project maximaal voor te bereiden werd geotechnisch adviesbureau Wiertsema & Partners ingeschakeld. Door goed onderzoek kon de veiligheid binnen het project én een goede oplevering geregisseerd worden. Geotechnisch bodemonderzoek werd uitgevoerd om de stabiliteit van de mobiele spoorkraan tijdens het afstempelen te kunnen garanderen. Naast het spoor moest het spoorbed tijdelijk worden verwijderd en vervangen door draglineschotten. Deze draglineschotten dienen als stempeloppervlak welke voldeden aan de, uit het geotechnische onderzoek verkregen, gronddruk. Voor en na het uitvoeren van de spoorwerkzaamheden werd bovendien het spoor ingemeten (precisie nivellering) om ook na het project de opdrachtgever en stakeholders zekerheid te geven dat er geen schade tijdens de werkzaamheden was ontstaan.

Non-stop-werk-weekend 

Het weekend voor de daadwerkelijke demontage werden middels spoorkraan draglineschotten geleverd en gelegd, op basis van het advies van het geotechnisch adviesbureau. Ook overige materialen en voorzieningen werden in gereedheid gebracht voorafgaande aan het weekend.

De kraan die voor demontage van de hoogspanningsmasten werd ingezet, werd vanaf het spoor opgesteld en waarvoor tijdens één weekend de bovenleiding tijdelijk gedemonteerd werd. Dit was nodig omdat de bovenleiding zich in het werkgebied van de mobiele spoorkraan bevond.

Tijdens het demonteren van de bovenleiding werden op een nabijgelegen station de wagons beladen welke de benodigde materialen voor de demontage van de masten en zijn fundatie moesten aanvoeren. Middels een diesel locomotief werden de wagons vervolgens naar de desbetreffende mast vervoerd.

De uitdaging was met name dat de operatie van de twee masten gepland werd in slechts één weekend. In dit weekend werkten de collega’s van Debru Projects samen met subcontractors non-stop. Binnen de termijn vrijdag 08:00 uur tot zaterdagdagmiddag werd de complete klus geklaard. De maandag erop reden om 05.00 uur de eerste treinen weer. Missie geslaagd!

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!