X
23 februari 2018

Hoogwerkermachinist bij Debru

Debru is op zoek naar nieuwe gemotiveerde hoogwerkermachinisten binnen ons team. Maar eerst… wat zoek jij eigenlijk in een baan? Het gesprek staat centraal; het...

Lees meer
10 december 2018

Werkgebied stabiliseren

Op dit hoogspanningstraject worden meer kabels aan de masten gemonteerd, waardoor de constructie verzwaard moet worden. Debru legt in dit project de bouwwegen aan. Debru...

Lees meer
29 november 2018

Aanleg bouwwegen in Noord-Duitsland

De Mecalac is volop in gebruik om de tijdelijke bouwwegen te plaatsen. We zijn aan de slag in Noord-Duitsland met het onderhoud van een hoogspanningstraject....

Lees meer
15 november 2018

Bereikbaar maken via het water

Mooi historisch decor, mooie uitdaging in bereikbaarheid! Met pontons heeft het team van Debru onlangs een werklocatie bereikbaar gemaakt voor onderhoud en schilderwerk. Vanaf het...

Lees meer

Bereikbaarheid per spoor

Spoorweg maakt werklocatie bereikbaar 

Een bijzonder element in een project dat Debru Projects onlangs voor Omexom Hochspannung GmbH uitvoerde in het Westen van Duitsland was de demontage van twee hoogspanningsmasten die gepositioneerd waren op, moeilijk bereikbaar, heuvelachtig terrein. Door de positie van de masten op een steile helling, bleken de twee masten binnen het te verwijderen tracé niet anders te bereiken dan via de naastgelegen spoorweg.

Optimale voorbereiding

Om het project maximaal voor te bereiden werd geotechnisch adviesbureau Wiertsema & Partners ingeschakeld. Door goed onderzoek kon de veiligheid binnen het project én een goede oplevering geregisseerd worden. Geotechnisch bodemonderzoek werd uitgevoerd om de stabiliteit van de mobiele spoorkraan tijdens het afstempelen te kunnen garanderen. Naast het spoor moest het spoorbed tijdelijk worden verwijderd en vervangen door draglineschotten. Deze draglineschotten dienen als stempeloppervlak welke voldeden aan de, uit het geotechnische onderzoek verkregen, gronddruk. Voor en na het uitvoeren van de spoorwerkzaamheden werd bovendien het spoor ingemeten (precisie nivellering) om ook na het project de opdrachtgever en stakeholders zekerheid te geven dat er geen schade tijdens de werkzaamheden was ontstaan.

Non-stop-werk-weekend 

Het weekend voor de daadwerkelijke demontage werden middels spoorkraan draglineschotten geleverd en gelegd, op basis van het advies van het geotechnisch adviesbureau. Ook overige materialen en voorzieningen werden in gereedheid gebracht voorafgaande aan het weekend.

De kraan die voor demontage van de hoogspanningsmasten werd ingezet, werd vanaf het spoor opgesteld en waarvoor tijdens één weekend de bovenleiding tijdelijk gedemonteerd werd. Dit was nodig omdat de bovenleiding zich in het werkgebied van de mobiele spoorkraan bevond.

Tijdens het demonteren van de bovenleiding werden op een nabijgelegen station de wagons beladen welke de benodigde materialen voor de demontage van de masten en zijn fundatie moesten aanvoeren. Middels een diesel locomotief werden de wagons vervolgens naar de desbetreffende mast vervoerd.

De uitdaging was met name dat de operatie van de twee masten gepland werd in slechts één weekend. In dit weekend werkten de collega’s van Debru Projects samen met subcontractors non-stop. Binnen de termijn vrijdag 08:00 uur tot zaterdagdagmiddag werd de complete klus geklaard. De maandag erop reden om 05.00 uur de eerste treinen weer. Missie geslaagd!

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!