X
10 november 2017

Teamwork: win-win

Debru Hoogwerk heeft onlangs montagelocaties op de hoogspanningsverbinding 380kV Lelystad – Ens bereikbaar gemaakt voor opdrachtgever TenneT. Doel was het plaatsen van zogenoemde Ampacimons. Voorafgaande...

Lees meer
26 oktober 2017

Veiligheidsbewustzijn in de petrochemie: alert zijn op risico’s & weten wat te doen

Waar meer dan in de petrochemie is veiligheid onderdeel van de dagelijkse routine. Hoewel… routine: in geen geval mag ‘veilig gedrag’ een gewoonte worden. De...

Lees meer
19 oktober 2017

Muurtje, lantaarnpalen, bomen en een monument

Rudy heeft vogelwering aangebracht op drie kanten van een kerkgebouw. Elementen in de werkomgeving - een muurtje, lantaarnpalen, bomen en uiteraard de monumentale kerk –...

Lees meer
10 oktober 2017

Persbericht: Introductie unieke stempeloplossing

Debru Hoogwerk BV ontwikkelt zich constant. De ambitie van de drie gedreven eigenaren zorgt ervoor dat de firma zich steeds verder in proces én capaciteit...

Lees meer

Bereikbaarheid per spoor

Spoorweg maakt werklocatie bereikbaar 

Een bijzonder element in een project dat Debru Projects onlangs voor Omexom Hochspannung GmbH uitvoerde in het Westen van Duitsland was de demontage van twee hoogspanningsmasten die gepositioneerd waren op, moeilijk bereikbaar, heuvelachtig terrein. Door de positie van de masten op een steile helling, bleken de twee masten binnen het te verwijderen tracé niet anders te bereiken dan via de naastgelegen spoorweg.

Optimale voorbereiding

Om het project maximaal voor te bereiden werd geotechnisch adviesbureau Wiertsema & Partners ingeschakeld. Door goed onderzoek kon de veiligheid binnen het project én een goede oplevering geregisseerd worden. Geotechnisch bodemonderzoek werd uitgevoerd om de stabiliteit van de mobiele spoorkraan tijdens het afstempelen te kunnen garanderen. Naast het spoor moest het spoorbed tijdelijk worden verwijderd en vervangen door draglineschotten. Deze draglineschotten dienen als stempeloppervlak welke voldeden aan de, uit het geotechnische onderzoek verkregen, gronddruk. Voor en na het uitvoeren van de spoorwerkzaamheden werd bovendien het spoor ingemeten (precisie nivellering) om ook na het project de opdrachtgever en stakeholders zekerheid te geven dat er geen schade tijdens de werkzaamheden was ontstaan.

Non-stop-werk-weekend 

Het weekend voor de daadwerkelijke demontage werden middels spoorkraan draglineschotten geleverd en gelegd, op basis van het advies van het geotechnisch adviesbureau. Ook overige materialen en voorzieningen werden in gereedheid gebracht voorafgaande aan het weekend.

De kraan die voor demontage van de hoogspanningsmasten werd ingezet, werd vanaf het spoor opgesteld en waarvoor tijdens één weekend de bovenleiding tijdelijk gedemonteerd werd. Dit was nodig omdat de bovenleiding zich in het werkgebied van de mobiele spoorkraan bevond.

Tijdens het demonteren van de bovenleiding werden op een nabijgelegen station de wagons beladen welke de benodigde materialen voor de demontage van de masten en zijn fundatie moesten aanvoeren. Middels een diesel locomotief werden de wagons vervolgens naar de desbetreffende mast vervoerd.

De uitdaging was met name dat de operatie van de twee masten gepland werd in slechts één weekend. In dit weekend werkten de collega’s van Debru Projects samen met subcontractors non-stop. Binnen de termijn vrijdag 08:00 uur tot zaterdagdagmiddag werd de complete klus geklaard. De maandag erop reden om 05.00 uur de eerste treinen weer. Missie geslaagd!

Advies aanvragen?

Uitdaging in bereikbaarheid? Vraag hier gratis een advies aan!